Consolato Onorario della Repubblica di Polonia per il Trentino Alto Adige (2)

Konsulat HonorowyRzeczypospolitej Polskiej

w Trydencie- Górnej Adydze/Południowym Tyrolu​

4
Kontakt
via B. Malfatti, 21
380122 Trento (TN)

+39 0461 234379

+39 329 9270452

info@consolatopoloniatrento.it

Consolato Onorario della Repubblica di Polonia per il Trentino Alto Adige

Konsulat HonorowyRzeczypospolitej Polskiej 

w Trydencie- Górnej Adydze/Południowym Tyrolu​

Create a website