stemma

Konsulat HonorowyRzeczypospolitej Polskiej w Trydencie- Górnej Adydze/Południowym Tyrolu​

20390
Konsulat

Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Trydencie Górnej Adydze / Południowym Tyrolu   promuje wszelkie okazje do integracji między kulturami Trydentu- Górnej Adygi/ Południowego Tyrolu i Rzeczypospolitej Polskiej. Popiera i stwarza możliwości wzajemnego poznania, spotkania i dialogu oraz współpracy między gospodarkami polską i Trydentu- Górnej Adygi/Południowego Tyrolu,  wspierając, w obopólnym interesie, rozwój szeroko rozumianych  inicjatyw tworzenia i realizowania wspólnych projektów gospodarczych oraz nawiązanie bliższych relacji między przedsiębiorstwami.  

foto.JPGfoto.JPGfoto.JPGfoto.JPG
via B. Malfatti, 21
380122 Trento (TN)

+39 0461 234379

+39 329 9270452

info@consolatopoloniatrento.it

Consolato Onorario della Repubblica di Polonia per il Trentino Alto Adige

Konsulat HonorowyRzeczypospolitej Polskiej 

w Trydencie- Górnej Adydze/Południowym Tyrolu​

Create a website